Chuyển phát nhanh Fedex

Chuyên giao nhận hàng hóa quốc tế toàn diện của chúng tôi, FedEx cung cấp các dịch vụ hàng hóa đường biển kết nối Bắc Mỹ, Mỹ La tinh, khu vực Châu Âu-Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông.

  • Hàng nguyên container (FCL).
  • Hàng lẻ (LCL) – LCL tiết kiệm, FedEx® International DirectDistribution và LCL trực tiếp để hưởng dịch vụ nhanh.
  • Các lô hàng rời khô hoặc chất lỏng.
  • Thuê một phần tàu hoặc thuê nguyên tàu, bao gồm dịch vụ làm lạnh hoặc cần cẩu trên boong để bốc dỡ hàng nặng tới các cảng nhỏ.
  • Chương trình tập kết hàng hóa và chứng từ cho các nhà xuất nhập khẩu mua hàng từ nhiều nhà cung cấp.
079.516.6689