Chuyển phát nhanh TNT

TNT đảm bảo mọi bưu kiện, tài liệu, chứng từ và hàng hóa của quý khách được vận chuyển an toàn đúng thời gian quy định trên khắp thế giới.
TNT cung cấp cho bạn chuỗi Dịch vụ chuyển phát nhanh theo ngày và giờ quy định cụ thể trên khắp 200 quốc gia. Chúng tôi có uy tín và thành tích trong việc cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng..
Bạn có yêu cầu gì đối với TNT thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thực hiện yêu cầu đó. Chắc chắn chúng tôi thực hiện được.

Trách nhiệm toàn cầu

TNT tiến hành công việc kinh doanh dựa trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm với toàn thế giới. TNT đang nổ lực làm giảm thải khí CO2 toàn cầu bằng cách tham gia chương trình Planet Me.
Kể từ năm 2002, TNT cam kết hỗ trợ nhân lực, kiến thức và của cải cho hoạt động của tổ chức World Food Programme, tổ chức cứu trợ nhân đạo lớn nhất thế giới.

079.516.6689