dán nhãn năng lượng cho Xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống).