Dịch vụ chuyển hàng từ Vĩnh Long sang Campuchia qua cửa khẩu Lộc Thịnh