hãng sản xuất hàng không

Hãng sản xuất hàng không Airbus

Hãng sản xuất hàng không Airbus Airbus S.A.S (Société par actions simplifiée) (của Pháp, Đức,...

079.516.6689