mối quan hệ giữa Crossdocking và chuỗi cung ứng

Hoạt động kho hàng mà không có hàng tồn kho – Cross Docking

Crossdocking là gì? Cross Docking là một kĩ thuật logistics nhằm loại bỏ chức năng...

079.516.6689