nguyên vật liệu dư thừa

Hỏi đáp về thủ tục hải quan xử lý phế phẩm, nguyên vật liệu dư thừa

Công ty A là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc có nhập 5000...

079.516.6689