Cách hạch toán chi phí vận chuyển khi mua hàng dễ dàng !

Trong quá trình mua hàng hóa luôn phát sinh những chi phí đi cùng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ,chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi,các khoản phí phát sinh bảo quản hàng hóa. Kế toán hạch toán chi phí vận chuyển khi mua hàng như thế nào cho đúng?

hạch toán chí phí vận chuyển mua hàng

1. Hạch toán chi phí vận chuyển khi mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ…)

Khi doanh nghiệp mua một hàng, phát sinh chi phí mua hàng, kế toán tiến hành hạch toán khoản chi phí vận chuyển khi mua hàng này vào giá trị hàng mua khi hàng về nhập kho:

Nợ TK 156, 152, 155, 211

Nợ TK 133

Có TK 111,112,131

2. Cách phân bổ chi phí mua hàng

Khi doanh nghiệp mua từ 2 mặt hàng trở lên, phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ cho các mặt hàng đó), kế toán sẽ:

– Phân bổ chi phí mua hàng cho từng loại hàng mua

– Hạch toán chi phí vận chuyện khi mua hàng đó vào giá trị hàng mua nhập kho.

* Trường hợp 1: Doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức giá mua

Hạch toán chi phí vận chuyển khi mua hàng. 

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho

 = (Tổng chi phí thu mua hàng)/( Tổng giá trị hàng mua) x Giá trị từng mặt hàng

– Ưu điểm: Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này có giá trị mang tính chính xác cao, thích hợp trong trường hợp hàng nhập có chênh lệch giá trị lớn

– Hạn chế: tính toán phức tạp trong trường hợp số lượng nhập suất lớn

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho

 =

Tổng chi phí thu mua hàng
—————————————

Tổng giá trị hàng mua

 x

Giá trị từng mặt hàng

 
Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này có giá trị mang tính chính xác cao, thích hợp trong trường hợp hàng nhập có chênh lệch giá trị lớn. Nhưng tính toán phức tạp trong trường hợp số lượng nhập suất lớn.

 Ví dụ: Công ty Bestcargo tiến hành mua 2 mặt hàng như sau:

Mặt hàng (đồng)

 

ĐVT

Số lượng

Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

 

Đơn giá chưa bao gồm VAT 10% (đồng)

 

 

Máy Điều hòa Panasonic 22P (A)

Bộ

15

6.850.000

102.750.000

Máy Điều hòa Panasonic 20P (B)     

Bộ

20

9.300.000

186.000.000

Tổng

35

 

288.750.000

 

Chi phí vận chuyển là 1.000.000 chưa bao gồm 10% VAT để đưa được 2 hàng hóa này về tới kho của công ty.

Công  ty tiến hành phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức giá trị như sau:

Chi phí vận chuyển máy điều hòa A == 102,75tr/288,75tr * 1tr = 356.000 đ

Chi phí vận chuyển máy điều hòa B = 1tr – 0,356 tr = 644.000 đ

Hạch toán chi phí: 

N156- A: 102,75tr + 0,356tr = 103,106tr

N156- B: 186tr + 0,644tr = 186,644tr

N133: 28,875 + 0,1 = 28,975tr

C112: 318,725tr

* Trường hợp 2: Doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua

Hạch toán chi phí vận chuyển khi mua hàng.

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho     

 = (Tổng chi phí thu mua hàng)/( Tổng số lượng hàng mua) x Số lượng từng mặt hàng

– Ưu điểm: Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này tính toán dễ dàng

– Hạn chế: kết quả mang tính chất tương đối vì chỉ phụ thuộc vào số lượng hàng nhập.

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho

 =

Tổng chi phí thu mua hàng
———————————–

Tổng số lượng hàng mua

  x

Số lượng từng mặt hàng

Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này tính toán dễ dàng nhưng cho kết quả mang tính chất tương đối vì chỉ phụ thuộc vào số lượng hàng nhập

Ví dụ: 

Công ty Bestcargo tiến hành mua 400kg nguyên vật liệu A và 600kg NVL B. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A và B là 1 triệu đồng.

Bestcargo tiến hành phân bổ chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A và B theo số lượng như sau:

Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A = 400KG/1000KG *1tr = 400.000đ

Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu B = 1 tr – 0,4tr = 0,6 tr.

Mong rằng bài viết trên giúp bạn biết cách hạch toán chi phí vận chuyển khi mua hàng thật đơn giản.

Để biết thêm thật nhiều thông tin về logistic, hãy theo dõi https://bestcargo.vn/ nhé !