Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em cập nhật đầy đủ nhất

v

Nội Dung Chính

1. Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em là bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em.

 • Đối với đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước: Các doanh nghiệp buộc phải chứng nhận hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường.
 • Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu thì hàng hóa phải được chứng nhận hợp quy theo QCVN 03:2009/BKHCN trước khi hàng hóa được thông quan.

2.Danh mục đồ chơi trẻ em phải bảo đảm các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật này

STT Mã HS Tên sản phẩm theo mã HS
1 Xe đạp đồ chơi: xe ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh, xe của búp bê; 9503.00.10
2 Búp bê có hoặc không có trang phục; 9503.00.21
3 Bộ phận và phụ kiện: Quần áo và phụ kiện quần áo; giầy và mũ 9503.00.22
4 Loại khác 9503.00.29
5 Xe điện, kể cả đường ray, đèn hiệu và các phụ kiện khác của chúng 9503.00.30
6 Các mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ (scale) và các mô hình giải trí tương tự, có hoặc không vận hành 9503.00.40
7 Đồ chơi và bộ đồ chơi xây dựng khác, bằng mọi loại vật liệu trừ nhựa (plastic) 9503.00.50
8 Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người 9503.00.60
9 Các loại đồ chơi đố trí (puzzles) 9503.00.70
10 Đồ chơi, xếp khối hoặc cắt rời hình chữ số, chữ cái hoặc hình con vật; bộ xếp chữ; bộ đồ chơi tạo chữ và tập nói; bộ đồ chơi in hình; bộ đồ chơi đếm (abaci); máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi 9503.00.91
11 Dây nhảy 9503.00.92
12 Hòn bi 9503.00.93
13 Các đồ chơi khác bằng cao su 9503.00.94
14 Loại khác 9503.00.99

3. Quy định Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em

3.1. Đối với đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước:

 • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em.

Hoặc:

 • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em trong trường hợp cơ sở sản xuất không thể áp dụng các yêu cầu đảm bảo chất lượng theo Phương thức 5.

3.2. Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu:

 • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa đối với từng lô đồ chơi trẻ em nhập khẩu trong trường hợp lô đồ chơi trẻ em chưa được chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 quy định tại quy chuẩn kỹ thuật này.

Hoặc:

 • Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài khi có yêu cầu từ phía cơ sở sản xuất nước ngoài theo quy định tại điểm a) mục 4.4.2.

Bạn có thể xem Thông tư 09/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 03:2019/BKHCN

4. Các sản phẩm KHÔNG được coi là đồ chơi

Các sản phẩm không được coi là đồ chơi trẻ em được quy định tại Danh mục các sản phẩm không được coi là đồ chơi trẻ em ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em, theo đó, trong Quy chuẩn này, các sản phẩm sau không được coi là đồ chơi:

 • Súng cao su (ná bắn đá cũng được coi là súng cao su);
 • Các bộ mô hình lắp ráp, mô hình máy bay hay tàu thủy không được thiết kế dùng để chơi;
 • Mũi tên có đầu nhọn kim loại;
 • Súng và súng ngắn hoạt động bằng hơi hay khí nén;
 • Thiết bị trong các sân chơi gia đình và công cộng;
 • Xe đạp, ngoại trừ các xe được coi là đồ chơi, nghĩa là có chiều cao yên tối đa là 435 mm;
 • Diều (ngoại trừ độ cách điện của dây diều được quy định trong TCVN 6238-1:2008 (ISO 8124-1:2000);
 • Các dụng cụ và thiết bị luyện tập thể thao, dùng để cắm trại, thiết bị dành cho điền kinh, các loại nhạc cụ và dụng cụ biểu diễn; tuy nhiên các loại đồ chơi mô phỏng các thiết bị và dụng cụ này vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này;

5. Phương thức đánh giá hợp quy đồ chơi trẻ em

Phương thức đánh giá hợp quy có thể áp dụng 1 trong 3 phương thức sau:

 1. Phương thức 1:thử nghiệm mẫu điển hình;
 2. Phương thức 5:thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 3. Phương thức 7:thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Sau đó đồ chơi trẻ em cần được tiến hành chứng nhận hợp quy bởi tổ chức được chỉ định theo Thông tư số 09/2009/TTBKHCN. Nhà sản xuất hay nhập khẩu đồ chơi trẻ em cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ để tiến hành chứng nhận và công bố

Đồ chơi trẻ em trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, dấu hợp quy đồ chơi trẻ em sẽ được cấp theo mẫu sau khi đơn vị đã hoàn thành thủ tục hợp quy theo quy định.

6. Hồ sơ và thủ tục trọn gói chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em

6.1. Hồ sơ chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em theo phương thức 5 – Hiệu lực 1 năm

 • Hợp đồng thương mại (trong Hợp đồng phải thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá là tên của nhà sản xuất theo chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008);
 • Hoá đơn (Invoice);
 • Danh mục hàng hoá (Packing list);
 • Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O);
 • Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc test report (nếu có);
 • Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (còn hiệu lực), dịch sang tiếng Việt nếu là tiếng Trung quốc;
 • Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 (còn hiệu lực), dịch sang tiếng Việt nếu là tiếng Trung quốc; (nếu có)
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp;
 • Giấy Giới thiệu của Doanh nghiệp nhập khẩu;
 • Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy (01 bản chính);
 • Bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá (03 bản chính).

Ghi chú: Tất cả hồ sơ trên phải đóng dấu sao y của Doanh nghiệp (nếu là bản photo), Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy. 

6.2. Hồ sơ chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em theo phương thức 7 – theo lô hàng

 • Hợp đồng ngoại thương
 • Hóa đơn thương mại
 • Vận đơn
 • Danh mục hàng hóa (Packing list)
 • Tờ khai hải quan
 • Bản đăng ký chứng nhận hợp quy (03 bản)

6.3. Hồ sơ chứng nhận hợp quy Đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước theo QCVN 03:2009/BKHCN:

Doanh nghiệp sản xuất lập hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy, bao gồm:

  1. a) Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy (theo mẫu do tổ chức chứng nhận quy định);
  2. b) Các thông tin liên quan đến các loại ĐCTE yêu cầu CNHQ, bao gồm:
   • Tên/Nhãn hiệu của đồ chơi/Mã sản phẩm (nếu có).
   • Mô tả sản phẩm/Các kích thước chính/Hình ảnh của đồ chơi.
   • Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của nhà sản xuất, địa điểm sản xuất đồ chơi.
   • Hồ sơ kiểm soát sản xuất (kẻ cả hồ sơ theo dõi, kiểm soát nguyên vật liệu) và hồ sơ thiết kế liên quan đến các loại ĐCTE yêu cầu CNHQ.
   • Quy trình sản xuất và các nội dung đặc thù liên quan đến loại ĐCTE cụ thể (nếu có).
   • Các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng sản xuất, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).
   • Các kết quả thử nghiệm trên mẫu điển hình, kết quả thử nghiệm về cơ lý của ĐCTE (nếu có), hoặc kết quả thử nghiệm đối với các loại vật liệu sử dụng cho từng loại ĐCTE được đăng ký CNHQ theo các yêu cầu tương ứng quy định tại QCVN 3:2009/BKHCN (nếu có).
   • Các tài liệu và thông tin kỹ thuật có liên quan khác (nếu có).

v

7. Thủ tục trọn gói chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em

7.1. Đối với trò chơi trẻ em nhập khẩu

Thủ tục chứng nhận hợp quy gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận đầu vào ( xem xét sự phù hợp của hồ sơ)

Bước 2: Cấp Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 3: Lấy mẫu,đánh giá hiện trường tại kho hoặc tại cảng

Bước 4: Tiến hành thử nghiệm

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy đối với lô hàng.

7.2. Đối với đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước

Thủ tục chứng nhận hợp quy gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận đầu vào ( xem xét sự phù hợp của hồ sơ)

Bước 2: Cấp Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 3: Lấy mẫu,đánh giá hiện trường tại kho và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng

Bước 4: Tiến hành thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy có giá trị 3 năm.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Hồ sơ và thủ tục trọn gói chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em do Bestcargo tổng hợp. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

0/5 (0 Reviews)
079.516.6689