Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng

TTHQ với việc tạm nhập tái xuất các phương tiện chứa hàng quay vòng

Hãy cùng Bestcargo tìm hiểu về Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng trong bài viết dưới đây nhé!

Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng
Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng

 I Trình tự thực hiện: 

+ Đối với cá nhân, tổ chức
– Thực hiện việc khai báo, giải trình theo quy định.
+ Đối với cơ quan Hải quan:
– Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan

II.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
a.1. Trường hợp các phương tiện trên là của hãng vận tải:
– Khi nhập khẩu:
Đại lý hãng tàu nộp bản lược khai trong bản lược khai hàng hoá chuyên chở trong đó có liệt kê cụ thể các phương tiện nhập khẩu.
– Khi xuất khẩu:
+ Đại lý hãng tàu nộp Bản kê container rỗng (trước khi xếp xuống tàu);
+ Thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu nộp bản lược khai hàng hoá chuyên chở.
a.2. Trường hợp các phương tiện trên không phải của hãng vận tải:
– Người khai hải quan là người có hàng hoá đã hoặc sẽ chứa trong các phương tiện nêu trên.
– Người khai hải quan phải có văn bản giải trình để được làm thủ tục theo phương thức này.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng
Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng

III. Thời hạn giải quyết: 

– Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)
– Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm thủ tục hải quan theo quy đinh tại điểm a và điểm b khỏan 1 Điều 16 Luật Hải quan):
+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;
+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.
Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế tòan bộ hàng hóa mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan
– Lệ phí (nếu có): 20.000 VNĐ/tờ khai
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
Tờ khai hải quan: Quyết định 1257/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ngày 04/12/2001 về việc ban hành tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giấy thông báo thuế.
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001;
+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001;
+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Quyết định 1257/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ngày 04/12/2001 về việc ban hành tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giấy thông báo thuế.

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

5/5 - (2 bình chọn)