THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU DÙNG LÀM THỰC PHẨM

Dịch vụ vận chuyển quốc tế chuyên nghiệp

THỦ TỤC  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU DÙNG LÀM THỰC PHẨM    

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Tiến hành kiểm dịch

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

 1. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

– Trực tiếp;

– Theo đường bưu điện;

– Fax;

– Thư điện tử;

– Đăng ký trực tuyến.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ.    
 2. a) Thành phần hồ sơ:

– Giấy khai báo kiểm dịch;

– Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát củathủy sản (nếu có);

– Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có);

– Bản sao Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nuôi trồng thuỷ sản đối vớinhững loài có tên trong Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện hoặcDanh mục các loài thuỷ sản cấm xuất khẩu;

– Bản sao Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thuỷ sản, sản phẩmthuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguycấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụlục của Công ước CITES.

– Bản yêu cầu về các chỉ tiêu kiểm dịch của cơ quan thẩm quyền nước nhậpkhẩu (nếu có);

– Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nướcnhập khẩu (nếu có).

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
 2. Thời hạn giải quyết:

– Trong thời gian 10 (mười) ngày (đối với thủy sản).

– Trong thời gian 05 (năm) ngày (đối với sản phẩm thủy sản).

 1. Đối tượng thực hiện TTHC:Cá nhân, tổ chức
 2. Cơ quan thực hiện TTHC:
 3. a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 1. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thựchiện: Không
 2. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 1. d) Cơ quan phối hợp: Không.
 2. Kết quả thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận kiểm dịch.
 3. Phí, lệ phí:

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch: 70.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 1ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính);

– Phí chẩn đoán thú y, kiểm dịch (Phụ lục 3, 4 ban hành kèm theo Thông tưsố 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).

 1. Tên mẫu đơn, tờ khai:Giấy khai báo kiểm dịch (mẫu 2).
 2. Điều kiện thực hiện TTHC:

– Khi có Điều ước Quốc tế, thoả thuận song phương, đa phương mà Việt Namđã ký kết hoặc tham gia quy định phải kiểm dịch; hoặc

– Khi có yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu.

 1. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

 

0/5 (0 Reviews)
079.516.6689