vận chuyển đường biển

3 vận đơn quan trọng trong vận đơn đường biển

3 vận đơn quan trọng trong vận đơn đường biển Trong vận tải biển, một...

Cước phí và phụ phí trong vận tải biển

Cước phí và phụ phí trong vận tải biển Vận tải biển chiếm một phần...

3 Comments

TEU là gì trong vận tải container đường biển?

TEU là gì trong vận tải container đường biển? Trong vận tải biển, những hàng...

Sự khác biệt giữa Master Bill và House Bill trong vận tải biển

Sự khác biệt giữa Master Bill và House Bill trong vận tải biển Trong vận...

Những rủi ro khi gửi hàng LCL và cách hạn chế rủi ro tối đa

Những rủi ro khi gửi hàng LCL và cách hạn chế rủi ro tối đa...

Những thuật ngữ thông dụng trong vận chuyển bằng đường biển

Những thuật ngữ thông dụng trong vận chuyển bằng đường biển Những thuật ngữ trong...

079.516.6689