Khai bổ sung số hiệu container

Khai bổ sung số hiệu container

Nội Dung Chính

Khai bổ sung số hiệu Container

Công ty chúng tôi nhờ Viettel hỗ trợ giải đáp thắc mắc sau:
Chúng tôi có mở 01 tờ khai xuất khẩu luồng vàng, đã được thông quan nhưng tại thời điểm thông quan vẫn chưa có số hiệu container. Vậy: Chúng tôi làm mẫu 31 phụ luc V thông tư 38 gửi cho hải quan giám sát cửa khẩu xuất, như vậy có được chấp nhận không? Hay là phải làm mẫu 03 gửi cho hải quan nơi đăng ký tờ khai để bổ sung vào hệ thống. (nếu ngoài giờ hành chính thì giải quyết như thế nào)?
container-2

Tổ tư vấn Bestcargo giải đáp hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

Căn cứ Điểm a.5 Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“a.5) Trường hợp khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu chưa có số hiệu container hoặc số hiệu container có thay đổi so với khi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu thì người khai hải quan phải nộp Bản kê số hiệu container theo mẫu số 31/BKCT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này cho công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu xuất. Công chức hải quan kiểm tra và cập nhật số container vào Hệ thống để in danh sách container”.

0/5 (0 Reviews)
079.516.6689